top of page

NON TEACHING STAFFS

 

Regular

1. Mr. Pankaj Pradhan


2. Mrs. Kakuli Sarangi


3. Mr. Binod Prasad


4. Mr. Sunil Sahar


5. Mrs. Sini Kui Hembrom


6. Mr. Dheeraj Kumar Mahto


7. Mr. Mangal Nayak

 

Out-sourcing staff

1. Mr. Krishna Bahadur


2. Mr. Sanatan Mahto


3. Mr. Bikash Mandal


4. Mr. Narayan Pradhan


5. Mr. Ashok Kumar Singhdev


6. Miss. Soni Mukhi


7. Mr. Pawan Mahto


8. Mr. Dhiraj Choudhury


9. Mr. Vijay Bahadur


10. Mr. Yogendra Miral


11. Mr. Chandan Mahto


12. Mr. Amar Kandeyang

bottom of page